AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT DE ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA – CATALONIA LOGISTICS

1. En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les dades d’identificació del titular de www.catalonialogistics.com (d’ara endavant “CATALONIA LOGISTICS”), són els següents:
Raó social: ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA

2. Cada vegada que utilitza aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent revisar aquest text per comprovar que està conforme amb ell.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat del web ja no emprar-los per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament jurídic (a títol merament indicatiu i no exhaustiu); provocar danys en els sistemes físics i lògics del responsable, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, sense oblidar tots aquells que vulnerin o transgredeixin l’honor, la intimitat personal o familiar i la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts o la imatge de tercers; la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il•lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts deixant l’Usuari, en tot cas, indemne al responsable del portal davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial.

3. Excepte en aquells casos expressament descrits en l’Avís Legal i la resta del marc normatiu del lloc web, CATALONIA LOGISTICS no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com d’errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web. Així mateix, els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals CATALONIA LOGISTICS no exerceix cap tipus de control, de manera que CATALONIA LOGISTICS no respon del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, així com tampoc que siguin veraços o compleixin una determinada finalitat. L’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que CATALONIA LOGISTICS recomani o aprovi el seu contingut.

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal•libilitat del funcionament del lloc web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, si escau, es prestin els serveis.

4. Totes les comunicacions i notificacions realitzades es consideraran eficaços a tots els efectes quan es realitzin a través de correu electrònic a l’e-mail que hagi pogut subministrar l’Usuari. L’Usuari s’obliga a mantenir informat a CATALONIA LOGISTICS dels canvis que es produeixin en les dades personals i en l’adreça de correu electrònic d’aquest que el responsable posseeix per informar-lo dels successos que estimi oportuns. L’usuari reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrades per ell mateix i són del tot veraços.

5. Tots els continguts del present lloc web, incloent sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, l’estructura del lloc web, el seu disseny i el codi de font, així com els logotips i marques que en ell s’inclouen, es troben protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements sense el previ consentiment per escrit dels seus respectius titulars. ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

6. Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de CATALONIA LOGISTICS (“CL”) té com a finalitats:

  1. El desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda dels productes que ha adquirit o de qualsevol altre contracte entre tots dos;
  2. Atendre les sol·licituds que ens plantegi;
  3. Proporcionar informació sobre els serveis o productes de CATALONIA LOGISTICS (així com el desenvolupament i suport d’activitats de comerç electrònic), incloent, en relació amb aquests productes i serveis l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS) així com a través de la realització de trucades telefòniques. Pots canviar les teves preferències en relació a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials accedint a la secció El meu compte. Podrà donar de baixa la seva subscripció a través de la secció Newsletter.
  4. En el cas que ens aporti dades personals de tercers, vostè es responsabilitza d’haver informat i haver obtingut el consentiment d’aquests per ser aportats amb les finalitats que es detallen a continuació. Les dades personals de tercers aportats seran utilitzades únicament per (a) la gestió de la tramesa o la verificació de recepció de la mercaderia, i (b) atendre les sol·licituds que vostè o dit tercer ens plantegi;
  5. En cas que triï marcar l’opció de guardar la seva targeta, ens autoritza expressament al tractament de les dades indicades com a necessaris per a la seva activació i desenvolupament. El CVV de la targeta únicament s’utilitza per a realitzar la compra en curs, i no serà emmagatzemat ni tractat posteriorment com a part de les seves dades de targetes. El consentiment per a l’activació d’aquesta funcionalitat, permet que apareguin les seves dades autocompletats en posteriors compres, per la qual cosa no serà necessari introduir les seves dades en cada nou procés, i s’entendrà vàlid i vigent per a compres posteriors. Podrà modificar les seves targetes, així com revocar el seu consentiment per al tractament, en qualsevol moment a través de la secció El meu compte. CL emmagatzema i transmet les dades de les seves targetes de conformitat amb els principals estàndards de confidencialitat i seguretat internacionals de targetes de crèdit i dèbit . L’ús d’aquesta funcionalitat, podrà requerir per motius de seguretat la modificació de la seva clau d’accés. Recordeu que la seguretat en l’ús del lloc web també depèn de la seva correcta utilització i conservació de determinades claus confidencials.

7. ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA amb domicili social a Barcelona (08040), Carrer atlàntic 102-110 (ZAL), com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició , mitjançant carta dirigida a l’adreça anteriorment indicada a l’atenció de “CL LOPD” o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ramon@catalonialogistics.com, en ambdós casos facilitant una fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui. En el cas que decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagués facilitat consti el correu electrònic li agrairíem que en l’esmentada comunicació es fes constar específicament aquesta circumstància indicant l’adreça de correu electrònic respecte de la qual s’exerciten els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

8. Per complir amb les finalitats indicades a l’apartat 6 anterior, pot ser necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a determinades societats col•laboradores pel que entenem que, en registrar i proporcionar-nos informació a través d’aquest lloc web, ens autoritza expressament per efectuar aquestes comunicacions i / o cessions a les esmentades societats col•laboradores.

9. L’usuari (vostè) per la present garanteix que les dades personals proporcionades són certes i correctes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc o a la persona responsable del lloc web oa qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

10. Cookies: En acceptar aquesta política de privacitat vostè consenteix l’ús de les cookies utilitzades en aquest lloc web, les quals es descriuen a continuació.

Informació sobre les galetes

En continuar amb la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies, igual que l’ús de les cookies a la nostra web per a un bon funcionament i experiència per a l’usuari com les de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris.

Política de Cookies

Què és una galeta?

Una galeta és un petit fitxer de text que un lloc web col•loca en el seu PC, telèfon o qualsevol altre dispositiu, amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc. Les cookies són necessàries per facilitar la navegació i fer-la més amigable, i no danyen el seu ordinador. Si bé en la present política s’utilitza el terme general de galeta ja que és el principal mètode d’emmagatzematge d’informació que utilitza aquest lloc web, també és utilitzat l’espai de “Emmagatzematge local” del navegador per als mateixos propòsits que les galetes. En aquest sentit, tota la informació inclosa en aquesta secció és aplicable igualment a aquest “Emmagatzematge local”.

Per a què s’utilitzen les galetes en aquest lloc web?

Les cookies són una part essencial de com funciona el nostre lloc web. L’objectiu principal de les nostres cookies és millorar la seva experiència en la navegació. Per exemple, a recordar les seves preferències (CLioma, país, etc.) durant la navegació i en futures visites. La informació recollCLa a les galetes ens permet a més millorar el web, mitjançant estimacions sobre números i patrons d’ús, l’adaptació del lloc web als interessos indivCLuals dels usuaris, l’acceleració de les recerques, etc. En ocasions, si hem obtingut el seu previ consentiment informat, podrem utilitzar cookies, tags o altres dispositius similars per obtenir informació que ens permeti mostrar des del nostre lloc web, els de tercers, o qualsevol altre mitjà, publicitat basada en l’anàlisi dels seus hàbits de navegació.

Per què NO s’utilitzen les galetes en aquesta web?

Nosaltres no emmagatzemem informació sensible d’identificació personal com la seva adreça, la contrasenya, les dades de la targeta de crèdit o dèbit, etc., en les galetes que utilitzem.

Qui utilitza la informació emmagatzemada en les galetes?

La informació emmagatzemada en les galetes del nostre lloc web és utilitzada exclusivament per nosaltres, a excepció d’aquelles identificades més endavant com “galeta de tercers”, que són utilitzades i gestionades per entitats externes per proporcionar serveis sol•licitats per nosaltres per millorar els nostres serveis i la experiència de l’usuari en navegar en el nostre lloc web. Els principals serveis per als quals s’utilitzen aquestes “galetes de tercers” són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i garantir les operacions de pagament realitzades.

Com puc evitar l’ús de cookies en aquest lloc web?

Si vostè prefereix evitar l’ús de cookies en aquesta pàgina tenint en compte les limitacions anteriors, en primer lloc, desactivar en el vostre navegador l’ús de cookies i, en segon lloc, eliminar les galetes guardades en el vostre navegador associades a aquest lloc web. Aquesta possibilitat d’evitar l’ús de cookies pot ser duta a terme per vostè en qualsevol moment.

Com deshabilitem i eliminar la utilització de galetes?

Per restringir, bloquejar o esborrar les galetes d’aquest lloc web pot fer-ho, en qualsevol moment, modificant la configuració del seu navegador d’acord amb les pautes que s’indiquen a continuació. Si bé la parametrització de cada navegador és diferent, és habitual que la configuració de les galetes es realitzi en el menú de “Preferències” o “Eines”. Per a més detall sobre la configuració de les cookies, consulteu el menú “Ajuda” del mateix.

Quines cookies concretes utilitza aquest lloc web i per a quines finalitats?

A continuació es detallen els tipus de cookies, tags o altres dispositius similars utilitzats per aquest lloc web, juntament amb la informació sobre el propòsit, durada i gestió (propi o per tercers) de cada un d’ells.

1. • Galetes tècniques i de personalització: d’identificació i autenticació, de navegació, de personalització de la interfície, de favorits, etc.

Aquestes galetes s’utilitzen per identificar l’usuari durant la sessió, evitar que l’usuari hagi de repetir processos d’autenticació a la web, accelerar alguns processos del lloc web, recordar seleccions realitzades durant la sessió o en posteriors accessos, recordar les pàgines ja visitades, etc.

2. • Galetes d’identificació de l’usuari.
S’utilitzen per Identificar i autenticar l’usuari. Conté a més dades tècniques de la sessió
d’usuari com, per exemple, temps d’espera de connexió, identificació de la sessió, etc. Durada: Sessió. Gestió: Pròpies.

3. • Galetes d’identificació de la sessió.
Identifica la sessió http de l’usuari. És comú a totes les aplicacions web per identificar peticions d’un usuari en una sessió. Durada: Sessió. Gestió: Pròpies.

4. • Estat de la navegació.
Permet Identificaren quin estat de navegació es troba l’usuari (inici de la sessió, primera pàgina, primer accés, estat d’un scroll, estat d’una votació, etc.). Durada: Sessió. Gestió: Pròpies.

5. • Seleccions de l’usuari.
Emmagatzemen els valors de sessió seleccionats per l’usuari com ara la botiga, l’idioma, la
moneda, els productes, la talla, etc. Durada: Sessió. Gestió: Pròpies.

6. • Favorits i últimes seleccions.
Permet recordar les seleccions favorites de l’usuari (de botigues, per exemple) o les últimes seleccions (de botigues, productes, consentiment per a la instal•lació de cookies, etc.) en posteriors accessos al web. Durada: Persistents. Gestió: Pròpies.

7. • Protocols.
Permet gestionar canvis entre domini (protocol) segur (https) i no segur (http). Durada: Sessió. Gestió: Pròpies.

8. • Galetes d’anàlisi de navegació.
Aquestes galetes obtenen informació genèrica sobre els accessos dels usuaris al lloc web (no al contingut del mateix) per proporcionar-nos posteriorment informació agregada d’aquests accessos amb fins estadístics.

9. • Procedència.
S’utilitza per conèixer la procedència d’un usuari en arribar a una pàgina d’aquest lloc web, per exemple, si arriba a la pàgina de detall de producte des d’una graella de productes, des del cercador o des d’una pàgina externa. Durada: Persistents. Gestió: Pròpies.

10. • Google Analytics.
Permeten fer el seguiment del lloc web mitjançant l’eina Google Analytics, que és un servei proporcionat per Google per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web. Algun les dades guardades per a anàlisis posteriors són: nombre de vegades que un usuari visita el web, dates de la primera i última visita de l’usuari, durada de les visites, des de quin pàgina va accedir l’usuari a la web, quin motor de cerca va utilitzar l’usuari per arribar al web o quin enllaç va fer clic, des de quin lloc del món va accedir l’usuari, etc. La configuració d’aquestes galetes està predeterminada pel servei ofert per Google, de manera que li suggerim que consulti la pàgina de privadesa de Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, per obtenir més informació de les cookies que utilitza i de com inhabilitar (tenint en consideració que no som responsables del contingut ni la veracitat dels llocs web de tercers). Durada: Persistents. Gestió: De Tercer.

11. • Galetes d’anàlisi de compres.
Aquestes galetes permeten recopilar informació sobre el dispositiu des del qual es realitza la compra en aquest lloc web, amb el propòsit de verificar que aquestes operacions ofereixen les garanties suficients per als clients. Aquestes galetes en cap moment inclouen informació sensible, com poden ser les dades de targetes.

12. • Galetes Dispositiu de compra.
Permet Identificar de forma única el dispositiu (PC, telèfon, etc.) des del qual es realitzen les compres en aquest lloc web per al seu posterior anàlisi, per tal de poder oferir als nostres clients les garanties suficients en les operacions de compra. La informació continguda en aquesta galeta és recollida per una empresa externa per realitzar aquestes anàlisis. Durada: Persistents. Gestió: De Tercer

Aquesta llista informativa s’actualitzarà amb la major celeritat possible a mesura que canviïn els serveis oferts en aquest lloc web. No obstant això, puntualment durant aquesta actualització, podria ocórrer que la llista informativa deixés d’incloure alguna galeta, tag o altres dispositius similars, si bé es tractarà sempre de dispositius amb finalitats idèntiques a les que consten en la present llista.

11. El present Avís Legal i Política de Privacitat es regirà i interpretarà en tots i cadascun dels seus extrems d’acord amb la legislació espanyola. L’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, se sotmet, llevat dels casos en què la llei disposi el contrari, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués originar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment del present Avís Legal, així com sobre les reclamacions que es puguin derivar de qualsevol ús d’aquest lloc web.