Intercluster català

Col·laboracions

Reunions amb els diferents clústers catalans. Jornades d’ e-commerce i logística (amb Clúster Barcelona Tech City) i logística sostenible (amb Clúster d’eficiència energètica).