El Clúster


Qui Som


El Clúster Catalonia Logistics és una associació privada sense ànim de lucre formada per tot tipus d'empresa relacionada amb la cadena de valor del sector de la logística i del transport.
El seu objectiu és afavorir el desenvolupament i la millora de la coopetitivitat (competitivitat i cooperació) dels seus associats, empreses i agents de Catalunya relacionats amb el sector del transport i la logística mitjançant accions de networking, formació, representació i assistència personalitzada i grupal.

Missió

Treballar a diari per i per a la millora de la competitivitat dels seus membres associats en particular i del sector de la logística i del transport en general, alineats amb els interessos econòmics, mediambientals i socials actuals.

Visió

Ser el punt de trobada referent d’entitats i empreses del sector de la logística i del transport per afavorir les sinèrgies que duguin a una millora de la coopetitivitat, innovació, internacionalització i sostenibilitat dels seus membres associats.

Valors

Proactivitat, orientació i servei a tots els grups d'interès, transparència, professionalitat i col·laboració així com compromís amb la sostenibilitat i la pluralitat tant en l’eix mediambiental com en l'econòmic i el social.

Organigrama


Joaquim Salvat

President

Eduard Ayach

Tresorer

Jesús Fluriach

Secretari

Cristina Carré

Vocal

Jaume Noguer

(NTL-TRANS)
Vocal

Santiago Massó

Vocal

José María Ferrer

Vocal

Aristarco Tomàs

Vocal

Laura Gascón

Vocal

Sergi Saurí

Vocal

Xavi Esteve

Vocal

Àlex Rodríguez

Vocal