Notícies


Nektria ha presentado sus soluciones para logística e-commerce desde el lado de la demanda y de la oferta al mismo tiempo así como su plataforma que optimiza la planificación y ejecución de las rutas para los repartidores, a partir del modelo operativo celular

El propassat 8 de març es va celebrar la Jornada de Transport Internacional amb el Beauty Cluster amb l'assistència de 60 empreses.

En la segona sessió celebrada el dia 7 de març es van realitzar propostes logístiques per part del Clúster Catalonia Logistics a reptes que es van plantejar en la primera sessió

El propassat dia 9 de març es va celebrar la primera edicióde Thinking OUTSIDE THE BOX que pretén esdevenir el punt de trobada i reflexiómés rellevant a Europa sobre logística

El passat dia 6 de març es va celebrar un interclúster entre els clústers d’hàbitat, packaging i logística per a cercar solucions sostenibles d’embalatge i de transport i logística per al sector de l’hàbitat.

Categories